Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

cherrycoke
pora przemeblować sobie psychikę.
Reposted fromthejelly thejelly viawaniliowa waniliowa
cherrycoke

December 23 2014

cherrycoke
cherrycoke
9848 9e30
Reposted fromfrotka frotka vialornaa lornaa
cherrycoke

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viadieeine dieeine
cherrycoke
cherrycoke
6626 20ae
or guns and ammo 
Reposted fromnictuniema nictuniema viapoisonlips poisonlips
cherrycoke

October 30 2014

cherrycoke
cherrycoke
cherrycoke
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagiselle giselle
cherrycoke
cherrycoke
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
cherrycoke
Reposted frompierdolony pierdolony viadirtyliar dirtyliar
cherrycoke
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
cherrycoke
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viapampam pampam
cherrycoke
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
cherrycoke
5007 e1fa 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viapampam pampam
9673 791c
Reposted fromsoplica soplica vialucasthelocust lucasthelocust
2150 e703 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl